IVK-træning for trænere

Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) - Girafsprog

Kursusforløb i tre moduler for dig, som underviser i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK), bruger IVK i dit arbejde eller som gerne vil træne andre i IVK. Kurset tilbyder IVK-træning i et eksperimenterende og lærende fællesskab.

Vores mål med dette kursus

Dette kursusforløb er specielt tilrettelagt for personer der underviser eller træner andre i IVK eller bruger IVK i jobbet, f.eks. i forbindelse med teamledelse.  Kurset retter sig mod personer som ønsker at skabe det bedste læringsrum for IVK, hvor både sjov og alvor har sin plads ved siden af effektivitet, klarhed og empati.

Med kurset ønsker vi at bidrage til et støttende fællesskab, hvor du som deltager finder den tryghed, der skal til, for at kunne arbejde med empati og ærlighed, og derved udfolde mere af dit potentiale.

Det betyder, at vi vil støtte dig i at udvikle dine stærke sider, så du kan bruge dem i dit arbejde med at formidle IVK. Og samtidig tilbyder vi ærlig og kærlig feedback til at forandre det, du ønsker at forandre i forhold til dine begrænsninger, skygger og hæmninger.

Vi vil træne dig, så du kan:

Kurset vil i høj grad være præget af vores egen undervisningsstil, altså en blanding af proces- og oplevelsesorienteret læring, hvor du inddrager dine egne erfaringer i en struktureret træning.

Kroppens intelligens og åndedrættet vil være en integreret del af træningen. Vi vil udforske veje til at aktivere kroppens ressourser både gennem udtryk, øvelser og afspænding.

Træningen kan være et stort skridt på vejen mod at blive CNVC certificeret træner, men det er på ingen måde en forudsætning, at du ønsker at følge den vej.

Forudsætninger for deltagelse

Forløbet er tilrettelagt ud fra at deltagerne enten har mindst 12 dages forudgående træning med CNVC-certificerede trænere eller tilsvarende, eller har grundlæggende kurser i IVK og desuden har beskæftiget sig med IVK i nogle år. Endvidere vil det være en fordel, hvis du allerede er begyndt at formidle IVK, eller at du begynder på det parallelt med dette kursus. Optagelse på kurset finder sted efter en personlig samtale med træner Kirsten Kristensen

Kursets indhold

Gennem hele kurset vil der være fokus på at træne hverdagssproget uden at miste kontakten med IVK. Kurset vil starte med afdækning af deltagernes egne læringsmål. Disse vil blive flettet sammen med nedenstående emner.

Klarhed i anvendelse af nøgledifferentieringer i dine IVK præsentationer

I IVK arbejder vi med knap 30 nøgledifferentieringer. Dette kan være forskellen på behov og strategier, eller på magt over og magt med. Vi vil træne både klarheden over disse, og anvendelsen af dem i træningssituationer, hvor du selv er facilitator.
Som deltager inviteres du til at træne livsberigende svar på egne eksempler, samt håndtering af kontakt og konflikter i en gruppe.

Håndter dig selv, når du bliver trigget af en anden person

Det kan ske for os alle, at vi bliver trigget af en anden person. På kurset vil vi træne bevidsthed om egne triggere, og udvikle personlige strategier til at håndtere det, så vi kan træffe livsberigende valg om hvad vi deler med andre.

Integration af færdigheder til at skabe livsberigende fællesskaber

Det er vores erfaring, at graden af succes som træner hænger sammen med evnen til at indgå i team-work med andre trænere. Derfor vil vi træne de færdigheder, der øger chancen for at finde givende måder at samarbejde på.
Vi vil undersøge hvad der motiverer og inspirerer os og vi inviterer den enkelte til at finde sin egen daglige praksis, som kan sikre og bevare energien i arbejdet med IVK.

Træning af rollespil

CNVC har stillet materialer til rådighed i form af rollespil, som støtter integration af IVK-bevidstheden. Disse rollespil giver en all-round træning af vigtige aspekter af IVK, med feedback fra kursets deltagere og undervisere. Her vil der være fokus på at give og modtage feedback på en livsberigende måde.
Det vil også være en mulighed at anvende eksempler fra din egen hverdag.

For IVK-træner aspiranter

For dig, som arbejder mod selv at blive IVK-træner, vil følgende to punkter være relevante i forhold til certificeringsprocessen.

Udforskning og integration af de spirituelle aspekter af IVK

Efter nogle års arbejde med IVK, bliver det for de fleste tydeligt, at IVK er meget mere end en kommunikationsproces. Det er også en vej til kontakt med hvad vi kan kalde den spirituelle dimension af livet. Vi vil udforske, hvordan du finder din egen måde at forholde dig til dette.

Udforskning af hvad ”social change” er for dig

Det indgår i CNVC’s certificeringsvejledning at beskrive egne mål for social change. Mange oplever dette spørgsmål overvældende: ”Hvordan kan jeg forandre verden?”
Du vil blive støttet i at formulere dine egne mål. Vi vil både beskæftige os med din vildeste drøm om den verden, du ønsker at leve i, og med de små skridt, der passer til det liv du lever lige nu. Det afgørende er, at du tager de små skridt i en retning, du selv tror på.
Også her spiller fællesskabet ind. Sammen kan vi mere end hver for sig, og sammen kan vi noget, som ingen af os kan alene.

Tilbud mellem de 3 moduler

Tele-møder

Mellem hvert modul tilbyder vi min. ét tele-møde med den samlede gruppe samt ét individuelt telemøde. Her udforskes aktuelle temaer og spørgsmål besvares.

Vejledning i arbejdet med CNVC’s certificeringsproces

For dig, som ønsker at arbejde hen mod en CNVC-certificering, anbefaler vi stærkt at gennemarbejde dette materiale sammen med en eller flere deltagere i løbet af kurset. Især anbefaler vi den der beskrevne form for dagbog. I løbet af kurset og på tele-møderne vil der være tid til spørgsmål, til at bearbejde evt. modstand mod opgaverne, og/eller at fejre nye indsigter.

Gensidig afprøvning og sparring

Vi anser selvorganiserede gruppemøder og sparringsaftaler for at være en oplagt mulighed for at vokse og opbygge egne færdigheder. Derfor anbefaler vi at deltagerne mødes mellem modulerne.
Under kurset vil vi give grupperne forslag og ideer til opbygning af en struktur, der virkelig fremmer læring, og er bæredygtig, også ud over selve kurset.

Valgfri coaching og mentoring

Vi tilbyder deltagerne på dette kursus mulighed for yderligere coaching og mentoring ud over selve kurset, mod ekstra betaling.
Vi indgår gerne individuelle aftaler som imødekommer deltagerne behov og vores tidsrammer.
Vi kan også indgå aftaler om mentordage for en mindre gruppe sammen.

Find næste kursus

 

Kirsten KristensenHimmelbjergvej 118680 RyTlf.: +45 40 35 09 55Mail: kirsten@livets-sprog.dk