Grundkursus i Ikkevoldelig Kommunikation

Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) - Girafsprog 

Girafsprog og konflikthåndtering i praksis

Kurset har som mål at bidrage til deltagernes viden om, hvordan de kan forandre fastlåste konflikter ved at forandre sproget. Der gives både teori og træning i at kommunikere på måder, der afspænder konflikter og beriger livet for en selv og for andre.

Konflikter er en del af livet

Både vores succes og vores velbefindende afhænger af, hvor gode vi er til at kommunikere og håndtere konflikter i dagligdagen.
Vi må kunne tale sammen for at kunne arbejde sammen, og se konflikter som en invitation til at finde nye kreative løsninger. Med Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) søger vi at skabe en kontakt baseret på ærlighed og indføling.

Vi giver udtryk for egne behov og værdier, samtidig med at vi er interesseret i andres behov og værdier.

Positiv konflikthåndtering

I en konfliktsituation gælder det om at få kontakt først. Når der først er kontakt mellem parterne, opstår der ofte en løsning, som indeholder begge parters interesse, og som ingen af parterne havde tænkt i forvejen.

Sprog med følelse

Vi vil arbejde med at forandre det sprog, der er funderet i en tankegang om, at finde ud af hvem der har ret, hvem der er skyldig og fortjener straf, og hvem der er god og fortjener belønning. Vi vil i stedet anvende et sprog, der fokuserer på de følelser og behov der er tilstede hos parterne i en samtale.

Varieret undervisning

Der veksles mellem oplæg og gruppearbejde. Personlige oplevelser og cases kan indgå i undervisningen. 

Find næste kursus

 

Kirsten KristensenHimmelbjergvej 118680 RyTlf.: +45 40 35 09 55Mail: kirsten@livets-sprog.dk